onsdag 5. september 2012

Grunnleggende digitale ferdigheter for elever


Hva vil det egentlig si  at du som elev skal utvikle grunnleggende digitale ferdigheter? Utdanningsdirektoratet har forsøkt å si  noe kortfattet om hva  dette innebærer. 

Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser, hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.

For å hjelpe deg å utvikle disse ferdighetene, har jeg skrevet en bok som kommer ut på Info Vest forlag i oktober 2012, men en del arbeidsoppgaver, videoer og lenker har jeg lagt ut på disse sidene. Boka vil også være nyttig for deg som tar fag på egenhånd som privatist. Du vil ha stor nytte av det jeg skriver om digitale verktøy og læringsstrategier.
Er du lærer og lurer på hvordan boka og nettressursene kan brukes, se her.
Jeg som har skrevet boka og utviklet nettressursene, heter Leif Harboe. Jeg er lærer på Bryne videregående skole på Jæren, og har de siste årene jobbet mye med å kurse elever og lærere i hvordan jobbe smartere ved hjelp av IKT-verktøy.
Boka er beregnet for deg som er elev i ungdomsskolen eller som er elev eller privatist i videregående.
Har du spørsmål eller kommentarer, kan du sende meg en mail.
1 kommentar:

 1. Som lærere i grunnskolen vil vi si at begrepet "grunnleggende digitale ferdigheter i IKT" er et svært bredt begrep som favner om veldig mye på en gang. Det blir på samme måte som med lesing - de fleste lærere i dagens norske skole er nok uten tvil enige i påstanden om at det ikke lenger er kun norsklæreren som driver leseopplæring. Leseopplæring er en viktig del av alle fag. På samme måte blir det med IKT.
  IKT skal inkluderes i alle fag. Når vi sier inkluderes vil vi ikke med dette si at man skal presse inn mest mulig IKT i hvert eneste fag; det er ikke det som er poenget. Poenget er å inkludere IKT på de områdene der det er naturlig og fornuftig å benytte seg av dette verktøyet. For det er jo utvilsomt hva det er; et verktøy.
  I dagens samfunn er veldig mye, for ikke å si det meste, styrt via eller ved hjelp av IKT. Derfor er det utrolig viktig for oss som lærere, sammen å bidra til at elevene har en grunnleggende kompetanse innenfor dette feltet når de går ut av grunnskolen.
  I dagens skole er det som de fleste av oss vet, veldig forskjellig fra skole til skole hva og hvor mye man har av ulikt IKT – utstyr. Dermed blir det ofte litt ulikt fra skole til skole hva elevene får av IKT-undervisning. Ledelsen fra skole til skole har nok også en del å si for hvor mye IKT blir vektlagt.
  Fagplanenes mål kan ofte være vide og lite konkrete, derfor er det også ofte opp til enkeltlæreren å tolke disse målene, og utøve sin praksis ut i fra sin tolkning. Kanskje kunne det vært en ide å forenkle måla til helt klare, konkrete mål, slik at skoler som har begrenset med IKT - muligheter (noe som gjelder veldig mange skoler i dagens skole-Norge), også har muligheten til å nå disse måla?

  Alexander, Tor-Kristian og Fredrik

  SvarSlett