onsdag 5. september 2012

Grunnleggende digitale ferdigheter for elever


Hva vil det egentlig si  at du som elev skal utvikle grunnleggende digitale ferdigheter? Utdanningsdirektoratet har forsøkt å si  noe kortfattet om hva  dette innebærer. 

Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser, hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.

For å hjelpe deg å utvikle disse ferdighetene, har jeg skrevet en bok som kommer ut på Info Vest forlag i oktober 2012, men en del arbeidsoppgaver, videoer og lenker har jeg lagt ut på disse sidene. Boka vil også være nyttig for deg som tar fag på egenhånd som privatist. Du vil ha stor nytte av det jeg skriver om digitale verktøy og læringsstrategier.
Er du lærer og lurer på hvordan boka og nettressursene kan brukes, se her.
Jeg som har skrevet boka og utviklet nettressursene, heter Leif Harboe. Jeg er lærer på Bryne videregående skole på Jæren, og har de siste årene jobbet mye med å kurse elever og lærere i hvordan jobbe smartere ved hjelp av IKT-verktøy.
Boka er beregnet for deg som er elev i ungdomsskolen eller som er elev eller privatist i videregående.
Har du spørsmål eller kommentarer, kan du sende meg en mail.
Del 1 Kildebruk

Før du leser del 1 om kildebruk, still deg disse spørsmålene:

 • Hva gjør du når du skal finne informasjon?
 • Hva vil det si å plagiere?
 • Wikipedia er en av de mest populære nettsidene på Internett, kan vi stole på det som står på Wikipedia?
 • Hvilke metoder bruker du når du skal finne informasjon?


Etter at du har jobbet med del 1 skal vite noe om:

 • Hvordan vurderer du en nettkilde? 
 • Du skal også vite noe om hvordan du siterer og omskriver på en måte som gjør at du ikke blir tatt for det vi kaller for plagiering.


Nettressurser:
Del 2 Evernote

Før du begynner, still deg disse spørsmålene:

 • På hvilken måte lagrer du informasjon du finner på nettet?
 • Hvilket system har du for å organisere notatene og  finn den informasjonen du har lagret på en enkel måte?Etter at du har lest gjennom avsnittet, kan du svare på dette?

 • Hva vil du si Evernote  kan gi av fordeler i forhold til arbeidsmåtene du har hatt til nå?
 • Hva kan man bruke Evernotes kameraapp til?


Lenker: Evernote.com

Del 3 DeliciousFør du begynner, still deg disse spørsmålene:

 • Hva gjør du for  å sørge for at du finner tilbake til "gode nettsteder"? Etter at du har lest gjennom avsnittet, kan du svare på dette?

 • Hva er ulempen med å lagre nettadresser som bokmerker/eller favoritter?
 • Hva mener vi med "sosial bokmerking"?
 • Hvorfor er det viktig å "tagge"?


Lenker: Delicious.com

Del 4 Sårbar på nett?


Før du begynner, still deg disse spørsmålene:

 • Hva gjør du for å sikre at ingen får tilgang til dine passord?
 • På hvilken måte tar du sikkerhetskopi av data som er viktige for deg?Etter at du har lest gjennom avsnittet, kan du svare på dette?

 • Hva menes med "tostegsautentisiering"?
 • Hvilke skritt vil du ta for å få en bedre datasikkerhet?


Lenker:

 • NorSIS - norsk senter for informasjonssikring


Del 5 Digitale skriveverktøy


Før du begynner, still deg disse spørsmålene:

 • Hvilke digitale skriveverktøy bruker du?Etter at du har lest gjennom avsnittet, kan du svare på dette?

 • Hvilke fordeler gir Google Dokumenter deg i forhold til en tekstbehandler som f.eks. Word?


Lenker: Google dokumenter, Evernote, Scrapbook, Scrivener, Etherpad (her eller her), Xmind
Videoer:

Del 6 Let etter måter å jobbe smartere på


I dette kapitlet kommer jeg blant annet inn på betydningen av å være god på tastaturet (altså skrive raskt og uten feiltasting).

Lenker:

 • Adresser til ulike nettsteder med gratis kurs i touch-skriving
 • Hurtigtaster for Windows
 • Hurtigtaster for Mac
 • Launchy - et gratis program for Windows som indekserer programmene du har i startmenyen og som gjør at du bruker tastekombinasjoner i stedet for å gå veien om startmenyen. Skal du finne fram et dokument, vil Launchy kunne finne det ved hjelp av et et par tastetrykk fra din side.
 • Quicksilver for Mac, gjør omtrent det samme som Launchy
Del 7 Presentasjonsverktøy


Før du begynner, still deg disse spørsmålene:

 • Noen ganger ser vi noen bruke Powerpoint på en måte som imponerer oss. Hva kjennetegner en slik bruk? Andre ganger er det omvendt. Hva vil du si er dårlig Powerpointbruk?
Etter at du har lest kapitlet om presentasjonsverktøy:
 • Du skal  kjenne til  generelle prinsipper for god bruk av presentasjonsverktøy


Lenker:

 • Eksempel på vurderingsskjema i norsk muntlig. (Punktene vil gjelde muntlige presentasjoner i andre fag og.)
 • Killing by powerpoint (gjennomgang av vanlige feil)
 • Prezi (et helt annerledes nettbasert presentasjonsverktøy)


Del 8 Sosiale medier i skolen og utenfor


Før du begynner, still deg disse spørsmålene:

 • Beskriv hvordan du bruker sosiale medier som blogg, Facebook og Twitter?
 • Hva vil du si er det mest positive og det mest negative med f.eks. Facebook?Etter at du har lest gjennom avsnittet, kan du svare på dette?

 • Hva slags bilder har du lov til å legge ut på Facebook eller ut i andre sosiale medier?
 • Hvor kan du finne bilder som du kan gjenbruke f.eks. på din blogg?
 • Hva vil det si å bruke en "hashtag" i Twitter?


Lenker:Del 9 Mobil læringsteknologi


Før du begynner, still deg disse spørsmålene:
Etter at du har lest gjennom avsnittet, kan du svare på dette?
Lenker:

Del 10 Lærer vi mer med data?


Før du begynner, still deg disse spørsmålene:

 • Tenk gjennom hva som er din største utfordring for at du skal lære effektivt
 • Trenger vi noen som passer på hvordan vi bruker datamaskinen i timen, eller klarer vi den jobben selv?
Etter at du har lest gjennom avsnittet, kan du svare på dette?

 • På hvilken måte kan programmene nedenfor være til hjelp for deg?Lenker:Del 11 Hvorfor gjør noen det bra og andre ikke


Før du begynner, still deg disse spørsmålene:

 • Tenk gjennom hvordan du jobber med skolearbeid. Hva er du god på og hva bør du endre?Etter at du har lest gjennom avsnittet, kan du svare på dette?

 • Hva går pomodoroteknikken ut på?


Lenker:Del 12 Til slutt

Hva mener Steve Jobs når han sier at unge mennesker bør "Stay hungry and stay foolish!"

onsdag 23. mai 2012

For læreren - hvordan bruke boka og nettressursene?


Hva vil digitale ferdigheter si?
Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser, hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.[1]   

Dette er hva Utdanningsdirektoratet sier om grunnleggende digitale ferdigheter. I grunnopplæringa er det slik at de fleste elever ikke har bruk av informasjonsteknologi som et eget fag, men det er noe som skal gjennomsyre de ulike fagene. Dette vil da også komme til uttrykk i ulike læringsmål i læreplanene. Likevel kan det virke som om ansvaret for at elevene utvikler gode arbeidsmåter og god verktøykompetanse i noen grad pulveriseres. Det kan virke som at skolene bør utvikle gode systemer og planer for at den enkelte elev utvikler det vi kan kalle  for en IKT-literacy. Elevboka og denne bloggen er da ment som verktøy som skoler og lærere kan nytte seg av.
Noen lærere vil kanskje synes det er litt merkelig at jeg bruker en del plass på ting som ikke direkte går på IKT-verkøy, men som handler mer om læringsstrategier.  Jeg mener en må se læringsstrategier og IKT-verktøy i sammenheng. Uten gode læringsstrategier hos både elever og lærere, vil IKT for mange representere en trussel, ikke en ressurs. 
Hva gjør dere med disse utfordringene på din skole?

Å endre atferd
Fra Oslo byarkiv
Måten vi jobber på, handler i stor grad om vaner. Å endre arbeidsmåter krever tid. Mange elever (og lærere!), jobber på en lite hensiktsmessig måte.  Dette gjelder f.eks. når de bruker en vanlig  tekstbehandler når de burde bruke andre digitale skriveverktøy.
Noen ganger skal elevene selv velge verktøy, men noen ganger mener jeg det bør være styrt av læreren. Det er både fordi det vil være hensiktsmessig for å løse en konkret oppgave, men like mye for å hjelpe elevene å etablere nye vaner. 

Hvordan så bruke boka?
Motiverte og ambisiøse elever i både ungdomsskole og videregående skole kan selvfølgelig lese boka på egen hånd. En del  elever vil uten særlig  medvirkning fra læreren kunne tilegne seg og plukke opp nyttige tips og ideer ved å jobbe med stoffet på egenhånd. Det er selvsagt viktig å tilgodese disse elevene også. Det er synd at mange elever (og lærere!) er uvitende om f.eks. verktøy som gjør at de kan jobbe smartere ut i fra de ulike oppgavene og utfordringene de skal løse.  
Slik læreplanen for valgfaget Medier og informasjon  for ungdomsskolen er formulert, vil boka kunne være en nyttig ressurs inn i dette faget. Det er i alle fall noe som dere som underviser i dette faget bør vurdere.

Noen skoler vil se det som hensiktsmessig å lage kurs på kanskje 5-10 timer for hele elevgruppen.
Som en vil se har jeg for de ulike delene av boka laget arbeidsoppgaver, lenker og i noen grad videoer. Av praktiske grunner ligger disse her på bloggen. Så kan en vurdere om en lager minikurs med utgangspunkt i noen av kapitlene, mens elevene ellers leser boka på egenhånd. På min skole har vi utviklet et kurs på 5 timer der vi både snakker om effektiv læring og om gode digitale verktøy. Dette henger jo som sagt sammen. 
Likevel er det ikke nok med isolerte kurs, god bruk av IKT-verktøy og utvikling av informasjonskompetanse, må integreres inn i fagene av den enkelte lærer. Jeg vil her tipse om noen bøker som kan være interessante for lærere; Norskboka.no (Universitetsforlaget, 2010) og Grunnleggende digitale ferdigheter for lærere (Universitetsforlaget, 2012) av undertegnede. Boka Smart læring av Arne Krokan vil definitiv også være nyttig.

Send meg gjerne tips og innspill. Les bloggen min, og følg meg gjerne på Twitter
Lykke til med arbeidet!