onsdag 5. september 2012

Del 7 Presentasjonsverktøy


Før du begynner, still deg disse spørsmålene:

  • Noen ganger ser vi noen bruke Powerpoint på en måte som imponerer oss. Hva kjennetegner en slik bruk? Andre ganger er det omvendt. Hva vil du si er dårlig Powerpointbruk?
Etter at du har lest kapitlet om presentasjonsverktøy:
  • Du skal  kjenne til  generelle prinsipper for god bruk av presentasjonsverktøy


Lenker:

  • Eksempel på vurderingsskjema i norsk muntlig. (Punktene vil gjelde muntlige presentasjoner i andre fag og.)
  • Killing by powerpoint (gjennomgang av vanlige feil)
  • Prezi (et helt annerledes nettbasert presentasjonsverktøy)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar