onsdag 5. september 2012

Grunnleggende digitale ferdigheter for elever


Hva vil det egentlig si  at du som elev skal utvikle grunnleggende digitale ferdigheter? Utdanningsdirektoratet har forsøkt å si  noe kortfattet om hva  dette innebærer. 

Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser, hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.

For å hjelpe deg å utvikle disse ferdighetene, har jeg skrevet en bok som kommer ut på Info Vest forlag i oktober 2012, men en del arbeidsoppgaver, videoer og lenker har jeg lagt ut på disse sidene. Boka vil også være nyttig for deg som tar fag på egenhånd som privatist. Du vil ha stor nytte av det jeg skriver om digitale verktøy og læringsstrategier.
Er du lærer og lurer på hvordan boka og nettressursene kan brukes, se her.
Jeg som har skrevet boka og utviklet nettressursene, heter Leif Harboe. Jeg er lærer på Bryne videregående skole på Jæren, og har de siste årene jobbet mye med å kurse elever og lærere i hvordan jobbe smartere ved hjelp av IKT-verktøy.
Boka er beregnet for deg som er elev i ungdomsskolen eller som er elev eller privatist i videregående.
Har du spørsmål eller kommentarer, kan du sende meg en mail.
Del 1 Kildebruk

Før du leser del 1 om kildebruk, still deg disse spørsmålene:

 • Hva gjør du når du skal finne informasjon?
 • Hva vil det si å plagiere?
 • Wikipedia er en av de mest populære nettsidene på Internett, kan vi stole på det som står på Wikipedia?
 • Hvilke metoder bruker du når du skal finne informasjon?


Etter at du har jobbet med del 1 skal vite noe om:

 • Hvordan vurderer du en nettkilde? 
 • Du skal også vite noe om hvordan du siterer og omskriver på en måte som gjør at du ikke blir tatt for det vi kaller for plagiering.


Nettressurser:
Del 2 Evernote

Før du begynner, still deg disse spørsmålene:

 • På hvilken måte lagrer du informasjon du finner på nettet?
 • Hvilket system har du for å organisere notatene og  finn den informasjonen du har lagret på en enkel måte?Etter at du har lest gjennom avsnittet, kan du svare på dette?

 • Hva vil du si Evernote  kan gi av fordeler i forhold til arbeidsmåtene du har hatt til nå?
 • Hva kan man bruke Evernotes kameraapp til?


Lenker: Evernote.com

Del 3 DeliciousFør du begynner, still deg disse spørsmålene:

 • Hva gjør du for  å sørge for at du finner tilbake til "gode nettsteder"? Etter at du har lest gjennom avsnittet, kan du svare på dette?

 • Hva er ulempen med å lagre nettadresser som bokmerker/eller favoritter?
 • Hva mener vi med "sosial bokmerking"?
 • Hvorfor er det viktig å "tagge"?


Lenker: Delicious.com

Del 4 Sårbar på nett?


Før du begynner, still deg disse spørsmålene:

 • Hva gjør du for å sikre at ingen får tilgang til dine passord?
 • På hvilken måte tar du sikkerhetskopi av data som er viktige for deg?Etter at du har lest gjennom avsnittet, kan du svare på dette?

 • Hva menes med "tostegsautentisiering"?
 • Hvilke skritt vil du ta for å få en bedre datasikkerhet?


Lenker:

 • NorSIS - norsk senter for informasjonssikring


Del 5 Digitale skriveverktøy


Før du begynner, still deg disse spørsmålene:

 • Hvilke digitale skriveverktøy bruker du?Etter at du har lest gjennom avsnittet, kan du svare på dette?

 • Hvilke fordeler gir Google Dokumenter deg i forhold til en tekstbehandler som f.eks. Word?


Lenker: Google dokumenter, Evernote, Scrapbook, Scrivener, Etherpad (her eller her), Xmind
Videoer:

Del 6 Let etter måter å jobbe smartere på


I dette kapitlet kommer jeg blant annet inn på betydningen av å være god på tastaturet (altså skrive raskt og uten feiltasting).

Lenker:

 • Adresser til ulike nettsteder med gratis kurs i touch-skriving
 • Hurtigtaster for Windows
 • Hurtigtaster for Mac
 • Launchy - et gratis program for Windows som indekserer programmene du har i startmenyen og som gjør at du bruker tastekombinasjoner i stedet for å gå veien om startmenyen. Skal du finne fram et dokument, vil Launchy kunne finne det ved hjelp av et et par tastetrykk fra din side.
 • Quicksilver for Mac, gjør omtrent det samme som Launchy